Marcin Rys

Inżynier Wspacia Technicznego

Od początku kariery zawodowej związany z tematyką sieci komputerowych. Obecnie Inżynier Wsparcia Technicznego w firmie Salumanus, którego obiektem zainteresowań jest wszystko, co związane z routingiem i technologią MPLS.