Rzuć okiem na łącze – metodologie pomiarów na sieci

Szybka analiza stanu łącza i jego wydajności jest kluczem dobrej współpracy z wymagającym klientem. Urządzenia CPE RAX711 dzięki zaimplementowanym wewnętrznym mechanizmom pomiarowym nie tylko skracają  czas i zmniejszają nakłady personelu potrzebne do oceny stanu łącza u klienta, ale pomagają też w optymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów i ciągłym monitorowaniu usług opartych o CE2.0 lub MPLS.